Leagues
NL Division 02 - 2018, NL Division 02 – 2019, NL Division 03, NL Division 03 - 2017, NL Division 03 – 2020, NL Division 04, NL Division 04 - 2016, NL Division 05, NL Division 05 - 2014, NL Division 05 - 2015
Seasons
NL Division 02 - 2018, NL Division 02 – 2019, NL Division 03 - 2017, NL Division 03 – 2020, NL Division 04 - 2016, NL Division 05 - 2014, NL Division 05 - 2015
DateHomeResultsAwayTime
M.P. Shah HospitalCube Movers Ltd
M.P. Shah HospitalTotal Energies Ltd
M.P. Shah HospitalSEACOM
Sport Pesa LtdM.P. Shah Hospital
Zamara KenyaM.P. Shah Hospital
Vitambi Viishe FCM.P. Shah Hospital
Nairobi Baptist Church (Bethel B)M.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalTropical Heat Ltd
M.P. Shah HospitalOne Africa Logistics (Punjabi FC)
M.P. Shah HospitalLetshego Kenya Ltd
M.P. Shah HospitalSumo Insurance Agents Ltd
M.P. Shah HospitalCreative Innovations Ltd
M.P. Shah HospitalNation Media Group
M.P. Shah HospitalECO Bank Kenya Ltd
M.P. Shah HospitalDGM Kenya-Matrix FC
Hamilton Harrison & MathewsM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalKingsway Group
M.P. Shah HospitalHamilton Harrison & Mathews
M.P. Shah HospitalDisciples FC
Toyota Kenya LtdM.P. Shah Hospital
Kingsway GroupM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalSafaricom Ltd
M.P. Shah HospitalAll Saints Cathedral
Nairobi Baptist Church (Bethel B)M.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalPing Ltd
Hurlingham FCM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalSumo Insurance Agents Ltd
Astral Aviation Ltd AM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalNyayo Kingdom Champions FC
Liaison Group (I.B) LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalAdvert Eyez Ltd
M.P. Shah HospitalToyota Kenya Ltd
Disciples FCM.P. Shah Hospital
Safaricom LtdM.P. Shah Hospital
All Saints CathedralM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalNairobi Baptist Church (Bethel B)
Ping LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalHurlingham FC
Sumo Insurance Agents LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalAstral Aviation Ltd A
Nyayo Kingdom Champions FCM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalLiaison Group (I.B) Ltd
Advert Eyez LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalBest African Cosmetics Ltd
Best African Cosmetics LtdM.P. Shah Hospital
Centre Star Company/TEAM CHILLM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalCentre Star Company/TEAM CHILL
Hamilton Harrison & MathewsM.P. Shah Hospital
Ping LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalKingsway Group
NIC Bank LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalPing Ltd
M.P. Shah HospitalNIC Bank Ltd
Kingsway GroupM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalICJ FC (ex Tintoria D. Clean)
M.P. Shah HospitalCosmos Ltd
ICJ FC (ex Tintoria D. Clean)M.P. Shah Hospital
All Saints CathedralM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalAbdulrahman, Saad Advocates
Nairobi Baptist Church (Bethel B)M.P. Shah Hospital
Toyota Kenya LtdM.P. Shah Hospital
Safaricom LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalAll Saints Cathedral
M.P. Shah HospitalDisciples FC
Abdulrahman, Saad AdvocatesM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalNairobi Baptist Church (Bethel B)
M.P. Shah HospitalToyota Kenya Ltd
M.P. Shah HospitalHamilton Harrison & Mathews
Disciples FCM.P. Shah Hospital
Cosmos LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalSafaricom Ltd
I-Hub Nairobi (Code FC)M.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalParklands Sports Club
M.P. Shah HospitalSamba FC
M.P. Shah HospitalYoung Boys FC
M.P. Shah HospitalHamilton Harrison & Mathews
Lavington Utd ChurchM.P. Shah Hospital
NIC Bank LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalLiaison Group (I.B) Ltd
Astral Aviation Ltd AM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalLibya Oil Kenya Ltd
DGM Kenya Ltd – PINGM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalCosmos Ltd
Kingsway GroupM.P. Shah Hospital
Shani Active Gym FCM.P. Shah Hospital
Red CatalansM.P. Shah Hospital
Carlson WagonlitM.P. Shah Hospital
Memon CommunityM.P. Shah Hospital
Kenyatta International Conference Centre (K.I.C.C.)M.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalAnnadil Jamaly (Anj FC)
Nairobi Aviation CollegeM.P. Shah Hospital
Harleys LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalKhalsa United
Jafferys Sports ClubM.P. Shah Hospital
Advert Eyez LtdM.P. Shah Hospital
Team MafisiM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalNyayo Kingdom Champions FC
M.P. Shah HospitalLiaison Group (I.B) Ltd
M.P. Shah HospitalCosmos Ltd
M.P. Shah HospitalMethodist Guest House
M.P. Shah HospitalTotal Energies Ltd
M.P. Shah HospitalRising Stars FC
M.P. Shah HospitalKPMG East Africa Ltd
M.P. Shah HospitalIntex Construction Group
Equatorial Commercial BankM.P. Shah Hospital
Team MafisiM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalNyayo Kingdom Champions FC
M.P. Shah HospitalCosmos Ltd
M.P. Shah HospitalNairobi Aviation College
Vitambi Viishe FCM.P. Shah Hospital
Punjabi FC (One Africa Logistics)M.P. Shah Hospital
Kenyatta International Conference Centre (K.I.C.C.)M.P. Shah Hospital
Liaison Group (I.B) LtdM.P. Shah Hospital
South C FCM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalNew Line Furniture
M.P. Shah HospitalHarleys Ltd
M.P. Shah HospitalPan African Christian University FC
Libya Oil Kenya LtdM.P. Shah Hospital
Annadil Jamaly (Anj FC) TeensM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalJafferys Sports Club
Intex Construction GroupM.P. Shah Hospital
Harleys LtdM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalMethodist Guest House
M.P. Shah HospitalParklands Sports Club
M.P. Shah HospitalEquatorial Commercial Bank
Rising Stars FCM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalHewlet Packard Ltd
Kingsway GroupM.P. Shah Hospital
M.P. Shah HospitalCarlson Wagonlit
M.P. Shah HospitalDavis & Shirtliff Ltd
Hamilton Harrison & MathewsM.P. Shah Hospital