Leagues
CC Division 02, CC Division 02 - 2014, CC Division 02 - 2015, CC Division 02 - 2016, NS Division 01 -2022, NS Division 01 - 2023
Seasons
CC Division 02 - 2014, CC Division 02 - 2015, CC Division 02 - 2016, NS Division 01 - 2022, NS Division 01 - 2023
DateHomeResultsAwayTime
Disciples FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Jamhuri Bulls FC
Samaj (Thunder Bolts)Gold and Green Chariots
Samaj (Thunder Bolts)Gold and Green Chariots
Samaj (Thunder Bolts)Talibans FC
Samaj (Thunder Bolts)BC Athletic FC
Disciples FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)BC Athletic FC
Salim Omar AdvocatesSamaj (Thunder Bolts)
Ping LtdSamaj (Thunder Bolts)
One Africa Logistics (Punjabi FC)Samaj (Thunder Bolts)
Abdulrahman, Saad AdvocatesSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Jamhuri Bulls FC
Samaj (Thunder Bolts)Talibans FC
Ping LtdSamaj (Thunder Bolts)
Salim Omar AdvocatesSamaj (Thunder Bolts)
One Africa Logistics (Punjabi FC)Samaj (Thunder Bolts)
Abdulrahman, Saad AdvocatesSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)West Ham United
Samaj (Thunder Bolts)Senti Milan FC
Samaj (Thunder Bolts)Kawangware Stars FC
Samaj (Thunder Bolts)Madaraka United
Samaj (Thunder Bolts)Insia Imports Ltd
Samaj (Thunder Bolts)Hurlingham FC
Samaj (Thunder Bolts)Hurlingham FC
Samaj (Thunder Bolts)Madaraka United
Samaj (Thunder Bolts)West Ham United
Samaj (Thunder Bolts)Senti Milan FC
Samaj (Thunder Bolts)Kawangware Stars FC
Strath FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Strath FC
Samaj (Thunder Bolts)Insia Imports Ltd
Samaj (Thunder Bolts)Salim Omar Advocates
Samaj (Thunder Bolts)BC Athletic FC
Samaj (Thunder Bolts)One Africa Logistics (Punjabi FC)
Samaj (Thunder Bolts)Salim Omar Advocates
Disciples FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)One Africa Logistics (Punjabi FC)
Samaj (Thunder Bolts)Abdulrahman, Saad Advocates
Samaj (Thunder Bolts)Maranat FC
Samaj (Thunder Bolts)Disciples FC
Samaj (Thunder Bolts)Nyayo FC
Samaj (Thunder Bolts)Abdulrahman, Saad Advocates
Samaj (Thunder Bolts)BC Athletic FC
Samaj (Thunder Bolts)Nyayo FC
Samaj (Thunder Bolts)Maranat FC
Memon Sports ClubSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Punjabi FC Wazee
Chizzi SquadSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Total Disaster FC Wazee
Shine It FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Punjabi FC Wazee
Samaj (Thunder Bolts)Old Stars FC
Memon Sports ClubSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Old Stars FC
Samaj (Thunder Bolts)Total Disaster FC Wazee
Chizzi SquadSamaj (Thunder Bolts)
Shine It FCSamaj (Thunder Bolts)
Punjabi FC (One Africa Logistics)Samaj (Thunder Bolts)
Shine It FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Annadil Jamaly (Anj FC)
Memon Community BSamaj (Thunder Bolts)
Shani Active Gym FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Suni Punjabi Muslims
Samaj (Thunder Bolts)Goan Welfare Society
Al Ahly FCSamaj (Thunder Bolts)
Tiger FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Tui Academy
Samaj (Thunder Bolts)Young Brothers FC
Goal Diggers FCSamaj (Thunder Bolts)
Jafferys Sports ClubSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Salman Cockers Team
Samaj (Thunder Bolts)Total Disaster FC Wazee
Shani Active Gym FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Spartans FC
Tiger FCSamaj (Thunder Bolts)
Shine It FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)Hadhramy FC
Annadil Jamaly (Anj FC) TeensSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)ARIFs Team
Al Ahly FCSamaj (Thunder Bolts)
Samaj (Thunder Bolts)All Stars FC